Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Από όλες τις σκουριές.

20161201-3

Οι πειρασμοί συμβαίνουν στους ανθρώπους: 
Για να δοκιμαστούν, ώστε να λάμψει η αρετή τους, 
όπως συνέβη με τους πειρασμούς του Αβραάμ, του Ιώβ 
και πολλών άλλων δικαίων· για να καθαριστούν από όλα 
τα στίγματα των αμαρτιών τους ή, όπως λέει ο προφήτης Ησαίας,
 από όλες τις σκουριές που ο Θεός βλέπει ότι υπάρχουν μέσα 
στο βάθος της ψυχής των παιδιών του (βλ. Ησ. 1:25),

 ώστε την ημέρα της Κρίσεως να εμφανιστούν μπροστά Του 
σαν καθαρό χρυσάφι· για να “τιμωρηθούν” παιδαγωγικά
 εξαιτίας των αμαρτιών τους, όπως διαβάζουμε στους Ψαλμούς: 
«Πολλές είναι οι συμφορές, με τις οποίες μαστιγώνει 
ο Κύριος τον αμαρτωλό» (Ψαλμ. 31:10).

Αββάς Κασσιανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου