Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Μία ξεχωριστή ανοικτή αγκαλιά!

Ποιός μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την Αγκαλιά;
Μια Αγκαλιά μονίμως ανοιχτή, που μας περιμένει όλους με Αγάπη και πατρική Στοργή! 
Αγκαλιά που δεν "κλείνει" ποτέ και για κανέναν λόγο!!
Μας περιμένει όλους, δίχως εξαιρέσεις, περιορισμούς και απαγορεύσεις.
Μας προτρέπει μόνο στην Αγάπη, τη Μετάνοια και την Κοινωνία.
Όχι για το συμφέρον Του αλλά, για το συμφέρον το δικό μας. 
Ναι.....αυτό το συμφέρον, που δεν φαίνεται πάντα με τα σωματικά μάτια αλλά που το αισθάνονται τα "μάτια της ψυχής"!!
Μετάνοια αληθινή που γεννάται από την Αγάπη.
Αγάπη στο κατ' εικόνα Του! Μα, όχι μόνον στο κατ' εικόνα του εαυτού μας αλλά, και στο κατ' εικόνα των συνανθρώπων μας. Εύκολο;.... Δύσκολο;......
..."καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν"...
Αισθάνομαι σαν να αλλάζει κάτι, ειδικά σήμερα. Δεν εκφέρεται με λόγια....

Κάτι, που τόσα χρόνια δεν άλλαζε διότι, η συνήθεια και η αίσθηση "του δεδομένου" δεν το άφηνε να αλλάξει!
Στερούμαι αγαθών;....Ζητάω αγαθά!
Στερούμαι υγείας;....Ζητάω υγεία!
Στερούμαι Αγάπης;....Ζητάω Αγάπη!
Στερούμαι....; Ζητάω.....!
Στερούμαι Χριστό;....Ζητάω Χριστό!! (??)
Καλή δύναμη!
Καλό υπόλοιπο Μεγάλης Τεσσαρακοστής και καλή Ανάσταση!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου