Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Κυριακή 5 Απριλίου 2020

Το ασάλευτο ανάκτορο!


''ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή,
 ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον.''
                                                                                                                                                                     Παροιμίες 18-19

''Αδελφός, όταν με αγάπη βοηθήται από τον αδελφό, είναι ωσάν 
ωχυρωμένη και απόρθητος πόλις, κτισμένη επάνω σε υψηλό μέρος. 
 

Είναι δε ισχυρός σάν το ασάλευτο ανάκτορο, 
που έχει θεμελιωθή εις στερεόν έδαφος ''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου