Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου.

 


«Ὅλοι σας πρέπει νὰ εἶστε φῶς μέσα στὸ σκοτάδι. 

Το φῶς μπορεῖ νὰ ἔχει διάφορες μορφές. 

Μπορεῖ νὰ εἶναι σὰν τὸ φῶς τοῦ ἠλίου, μπορεῖ σὰν τῆς σελήνης ἤ τῶν ἄστρων. 

Μπορεῖ νὰ εἶναι ἀδύναμο σὰν τὸ φῶς τοῦ κεριοῦ ἤ μιᾶς λάμπας. 

Καὶ ὅμως ὅλα αὐτὰ εἶναι φῶς, εἶναι εὐλογία τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ τὸ ἀσθενέστερο φῶς εἶναι εὐάρεστο στὸν Θεό. 

 

Με τέτοιο φῶς μπορεῖ ὁ καθένας νὰ φωτίζει τὸ σκοτάδι πού ὑπάρχει γύρω.

 Με τὴν ἀγάπη, τὴν τρυφερότητα, τὴν εὐσπλαγχνία καὶ τὴν εὐλάβειὰ σας

 μπορεῖτε καὶ πρέπει νὰ λάμπετε μέσα σ' αὐτὸ τὸν κόσμο.»

Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου