Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Φως ιλαρόν....

 

"...ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ.
ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ·...


ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε·
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας...".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου