Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Αφιέρωμα στην κοίμηση του Αρχιμ. Παντελεήμονος Πούλου.

p.pant.poulos 1

 

Ὁ ζῶν γιὰ τὴν ἱεραποστολὴ καὶ τὰ Πανάγια προσκυνήματα,

+Ἀρχιμανδρίτης π. Παντελεήμων Ποῦλος

Πάροικος στὴν γῆ ὁ οὐρανοπολίτης Ἀρχιμανδρίτης π. Παντελεήμων, Ποῦλος, ἱεροκήρυκας, φίλος τῶν ἱεραποστόλων, τῶν παναγίων προσκυνημάτων καὶ τῶν Ἁγίων μας,  ἐπέστρεψε σήμερα στὴν πατρίδα, αὐτὴν ποὺ ποθοῦσε ὅλα τὰ χρόνια τῆς ἐπὶ γῆς παροικήσεώς του. 

*Ἐφυγε ἀπὸ τὴν στρατευόμενη Ἐκκλησία γιὰ τὴν θριαμβεύουσα, γιὰ νὰ συναντήσει τοὺς Ἁγίους, τοὺς ὁποίους ἀγαποῦσε «ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης καρδίας καὶ ἐξ ὅλης ἰσχύος καὶ ἐξ ὅλης  διανοίας» (Μᾶρκ. Ιβ΄ 29), αὐτούς, τῶν ὁποίων ἐμιμεῖτο τὶς πράξεις καὶ προέβαλλε τὰ κατορθώματα. 

*Ἔφυγε, γιὰ νὰ συνατήσει τὸν γλυκύτατο Ἰησοῦ, τοῦ Ὁποίου τὰ Πανάγια Προσκυνήματα ἦταν τὸ ἥδυσμα τῆς καρδιᾶς Του καὶ τοῦ Ὁποίου τὸ ὄνομα ἐμεγάλυνε μὲ τὴν ἀγλαόκαρπη ἱερωσύνη του. 

*Ἔφυγε, γιὰ νὰ συναντήσει τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος πρὶν ἀπὸ χρόνια τὸν εἶχε θεραπεύσει ἀπὸ  δυσίατη ἀσθένεια, καὶ γιὰ χάρη τοῦ ὁποίου εἶχε ἀνεγείρει ἰδιόκτητο ναΰδριο, στὴν πατρώα του γῆ, τὸ Ἀργυρὸ Καρυστίας. 

*Ἔφυγε νὰ νὰ συντονίζει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ τὶς ἱεραποστολικὲς κοινότητες τῆς Ἀφρικῆς, γιὰ τὶς ὁποῖες πάσχιζε φορτώνοντας κοντέϊνερ μὲ ἀγαθὰ γιὰ τοὺς ἐκεῖ ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας, τοὺς ἱεραποστόλους καὶ τοὺς νεοφωτίστους.

*Ἔφυγε ἡ ἡδύφωνος ἀηδὼν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀσμάτων, γιὰ νὰ συμψάλλει μετὰ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ κατορθώματα τῶν Ἁγίων μας. 

*Ἔφυγε ὁ εὐσυμπάθητος πατέρας μὲ τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, ἡ ἀγκαλιὰ τοῦ ὁποίου χωροῦσε ὅλους καὶ ἡ μέριμνά του γιὰ ὅλους ἦταν διαρκὴς καὶ ἀστείρευτη. 

*Ἔφυγε ὁ φιλοαθωνίτης ἱερομόναχος, ὁ μιμητὴς καὶ ὁμότροπος τοῦ Ὁσίου Δανιήλ, τοῦ Κατουνακιώτου, τὴν συνοδεία τοῦ ὁποίου ἐθαύμαζε καὶ στὴν ὁποία ἔτρεφε ἰδιαίτερη συμπάθεια καὶ ἀφοσίωση.

*Ἔφυγε ἀφήνοντάς μας παρακαταθήτη τὰ ἔργα του, τὴν ἀξιέπαινη συμβολή του στὴν προσπάθεια  νὰ προσφέρει στοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητὲς τῆς Ἁγίας Γῆς καὶ τοῦ θεοβαδίστου ὄρους  Σινᾶ ὄχι μόνο τὶς πνευματικές του ἐμπειρίες, ἀλλὰ καὶ ἱστορικὲς πληροφορίες τεκμηριωμένες γιὰ ὅλα τὰ ἱερὰ προσκυνήματα, τὰ ἐρημητήρια, ὅλους τοὺς ἁγιασμένους τόπους. 

Γιὰ τὰ περισπούδαστα ἔργα του πολυχρόνιος καὶ πολύμοχθος ἀγώνας χρειάσθηκε ἀπὸ τὸν βαθυσέβαστο καὶ ἄοκνο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης, τὸν πανοσιολογιώτατο π. Παντελεήμονα Ποῦλο, γνωστὸ Ἱεροκήρυκα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.  Ὅπως οἱ ἀρχαῖοι γιὰ ὅσους ἤθελαν νὰ προσεγγίσουν τὴν πλούσια Κόρινθο ἔλεγαν «οὐ παντὸς πλεῖν ἐς Κόρινθον», ἔτσι καὶ ἐμεῖς σήμερα λέγομεν ὅτι δὲν εἶναι εὔκολο κανεὶς νὰ προσεγγίσει γνωστικῶς ὅλα τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς, τοῦ Σινᾶ καὶ τῆς Αἰγύπτου. Καὶ ὅμως ὁ πατὴρ Παντελεήμων μέσα ἀπὸ τὸ ἀνεξάντλητο ταμεῖο τῶν γνώσεών του, τὴν φιλαγιότητα καὶ εὐλάβεια ποὺ τὸν διέκρινε καὶ τὴν προσευχητική του διάθεση τὰ κατάφερε. Ὄχι, βέβαια, μόνος του, ἀλλὰ  μὲ τὴ δύναμη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τοῦ «τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦντος» ἀποδεικνύοντας τὴν θεοπνευστία τοῦ συγγραφέως.

Μεταδημότευσες, π. Παντελεῆμον, γιὰ τὰ σκηνώματα τοῦ οὐρανοῦ πλήρης καλῶν ἔργων, ὅπως ἡ Δορκὰς τῆς Ἰόππης. Ὁ Κύριος τῆς δόξης σὲ ἀναμένει λέγοντάς σου·  «Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου»  (Ματθ. Κε΄ 21).          

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Πηγή:  romfea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου