Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως.

 


Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἔζησε κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ βασιλέως Οὐάλεντος (364 – 378 μ.Χ.). Καταγόταν ἀπὸ τὸν Πόντο καὶ γεννήθηκε σὲ ἕνα μικρὸ χωριὸ τῆς περιοχῆς τῆς Ναζιανζοῦ, ποὺ λεγόταν Ἀριανζός, τὸ 330 μ.Χ.

Ναζιανζηνὸς ὀνομάσθηκε, ἐπειδὴ ἔζησε τὸν περισσότερο χρόνο τῆς ζωῆς του στὴ Ναζιανζό, ὅπου ἦταν καὶ τὸ πατρικό του σπίτι. Ὁ πατέρας του, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ, ἦταν πρὶν γίνει Ἐπίσκοπος, ἕνας πολὺ πλούσιος ἄρχοντας τῆς Ναζιανζοῦ. Κατεῖχε μεγάλη θέση στὸν δημόσιο βίο καὶ ἀνῆκε σὲ μία ἰουδαῖο-ἐθνικὴ αἵρεση ποὺ λεγόταν τῶν «Ὑψισταρίων». Ἡ μητέρα του, ἡ Ἁγία Νόννα, ἦταν Ὀρθόδοξη. Ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ ἀρετή της ἐπηρέασαν τὸν σύζυγό της καὶ τὸν ἔκαναν νὰ μεταστραφεῖ στὴν ἀληθινὴ πίστη.

Οἱ γονεῖς του, Γρηγόριος καὶ Νόννα, δὲν εἶχαν παιδιὰ καὶ ἱκέτευαν τὸν Θεὸ νὰ χαρίσει σὲ αὐτοὺς τὴν χαρὰ τῆς τεκνοποιΐας. Καὶ πράγματι, ἡ προσευχή τους εἰσακούσθηκε καὶ ἡ Νόννα γέννησε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο, τὸν ὁποῖο πρὶν ἀκόμα αὐτὸς γεννηθεῖ εἶχε ὑποσχεθεῖ ἂν τὸν ἀφιερώσει στὸν Θεό. Πολλὲς φορὲς ὁ Ἅγιος Γρηγόριος παραβάλλει τοὺς γονεῖς του μὲ τὸν Ἀβραὰμ καὶ τὴ Σάρρα, οἱ ὁποῖοι σὲ μεγάλη ἡλικία ἀπέκτησαν τὸν Ἰσαάκ.

Σπουδαῖες ἦταν οἱ προσπάθειες τῶν γονέων αὐτοῦ νὰ μορφώσουν καὶ νὰ ἐμφυσήσουν στὸν πρωτότοκο υἱό τους τὴν ἀγάπη πρὸς τὰ γράμματα καὶ τὴν χριστιανικὴ πίστη. Ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία ἐνέπνευσαν σὲ αὐτὸν ἔντονη καὶ βαθιὰ θρησκευτικότητα, ὥστε αὐτὸς ἀπὸ εὐσέβεια καὶ πνευματικότητα, ὑποσχέθηκε στὸν ἑαυτό του νὰ ζήσει μὲ ἁγνεία καὶ παρθενία.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, χάρη στὴν δυνατότητα ποὺ εἶχε ὁ πατέρας του, ἔκανε λαμπρὲς σπουδές. Σπούδασε σὲ ὅλα τὰ τότε μεγάλα κέντρα πολιτισμοῦ: τὴ Ναζιανζό, τὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας, τὴν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, τὴν Ἀντιόχεια, τὴν Ἀλεξάνδρεια, τὴν Ἀθήνα. Ἡ Κωνσταντινούπολη δὲν εἶχε γίνει ἀκόμη κέντρο πολιτισμοῦ καὶ ἡ Ρώμη δὲν εἶχε τότε κάτι ἀξιόλογο γιὰ τοὺς Ἕλληνες. Στὶς πόλεις αὐτὲς μελέτησε τὶς πλουσιότερες βιβλιοθῆκες καὶ ἄκουσε τοὺς σοφότερους διδασκάλους, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸν Δίδυμο τὸν Τυφλό, ποὺ τότε διηύθυνε τὴ θεολογικὴ σχολὴ τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ τοὺς φιλόσοφους Θεσπέσιο στὴν Καισάρεια καὶ Ἰμέριο καὶ Προαιρέσιο στὴν Ἀθήνα. Γιὰ τὸν Προαιρέσιο γίνεται δεκτὸ ὅτι ἦταν Χριστιανός.

Οἱ σπουδὲς δὲν ἔκαναν τὸν Ἅγιο νὰ ἐπαρθεῖ. Ἀντίθετα, κατάλαβε ὅλη τὴν ματαιότητα τοῦ κόσμου καὶ τῆς σοφίας του. Ἔνιωσε, ὅτι ἡ ἀνθρώπινη γνώση ἔχει ἀσήμαντη σημασία μπροστὰ στὴν γνώση τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, παραλληλίζει τὸν ἑαυτό του μὲ τὸν Σαοὺλ ποὺ ἔτρεχε χωρὶς νὰ ξέρει. Αὐτὸ ποὺ τελικὰ βρῆκε κατὰ τὴν διάρκεια τῶν σπουδῶν του ἦταν ἕνα «Βασίλειο». Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀναφέρει τὸ γεγονὸς τῆς φιλίας του μὲ τὸν Ἅγιο Βασίλειο, Ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας, ἦταν μεγαλύτερο εὔρημα καὶ ἀπὸ ἕνα ὁλόκληρο βασίλειο.

Ὅταν τελείωσε τὶς σπουδές του ὁ Ἅγιος, ἦταν ὥριμος ἄνδρας ἡλικίας 30 ἐτῶν. Ὅμως δὲν εἶχε ἀκόμη βαπτισθεῖ. Καὶ ἀγωνιοῦσε νὰ μὴν πεθάνει, πρὶν ἐπιστρέψει στὸν πατέρα του καὶ βαπτισθεῖ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν, ἐνῶ μετέβαινε  ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια στὴν Ἀθήνα, ἔγινε μεγάλη τρικυμία, φοβήθηκε πολὺ καὶ παρακάλεσε νὰ τὸν ἐλεήσει ὁ Θεός, νὰ βοηθήσει νὰ μὴν πνιγεῖ, γιὰ νὰ ἀξιωθεῖ τοῦ ἐνδύματος τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος.

Τὸ βάπτισμα τοῦ Γρηγορίου τὸ ἐπακολούθησε συνειδητὸς πνευματικὸς ἀγώνας. Νηστεία, προσευχή, ἀγρυπνία. Ἀγώνας γιὰ τὴν κάθαρση, τὴν πνευματικὴ πρόοδο, τὴ θέωση. Μαζὶ μὲ τὸν ὁμόφρονα, ὁμότροπο καὶ ὁμόψυχό του Ἅγιο Βασίλειο ἀπομονώθηκαν κάπου στὸν Πόντο καὶ παραδόθηκαν κυριολεκτικὰ στὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἄσκηση. Ὁ ἀγώνας τους εὐλογήθηκε ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ θέλει νὰ γινόμαστε βιαστὲς τῆς βασιλείας Του. Ἀξιώθηκαν καὶ οἱ δυὸ μεγάλων πνευματικῶν χαρισμάτων. 

Καλημέρα!

 

«Αγάπησε τον Ένα για να σε αγαπήσουν όλοι.

Θα σε αγαπούν όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και αυτά 

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Καλή σας νύχτα!

 

Ήσυχο και ζεστό βράδυ για όλους!

Η Ελεημοσύνη που…έκανε θαύματα!

 


Μια διδακτική ιστορία που δείχνει την αξία της ελεημοσύνης, όταν συνοδεύεται από αγάπη.

Ο άγιος Μαρτίνος ήταν πολύ ελεήμων. Τόσο, ώστε στρατιώτης ακόμα, είχε δώσει τη μοναδική του χλαίνη σ’ ένα φτωχό.

Παρά ταύτα, κάθε φορά που τον έβλεπαν μερικοί ζητιάνοι, κουτσοί και μισοπαράλυτοι, το έβαζαν στα πόδια. Και ξέρετε γιατί; Επειδή έβλεπαν, πως ο άγιος Μαρτίνος έκανε εκτός από ελεημοσύνες και πολλά θαύματα. Ναι, βλέποντας τα θαύματα του οι άνθρωποι εκείνοι, φοβήθηκαν μήπως τους κάνει κάποια στιγμή και αυτούς καλά!

Οι Τσολιάδες της Προεδρικής Φρουράς υπό του μηδενός στέλνουν μήνυμα υπερηφάνειας σε όλους τους Έλληνες!

 


Ιησούς Χριστός, όλοι ξέρουμε αυτό το όνομα, όμως πόσοι Τον ξέρουμε;

 


Οι πιο πολλοί δεν Τον κατάλαβαν, δεν μπόρεσαν να αποδεκτούν την ταπείνωσή Του, την ανεξικακία Του, αυτό που πρόσφερε σε όλους αδιακρίτως.

Πολλοί είναι αυτοί που ακόμα Τον αμφισβητούν, Τον κατηγορούν, Τον βλασφημούν μη μπορώντας να εννοήσουν την μεγαλωσύνη Του.

Δεν μπορούν να καταλάβουν το κέρδος διαμέσου της εκούσιας «ήττας», δεν μπορούν να αποδεκτούν ότι καλούνται και οι ίδιοι να χάσουν ώστε να κερδίσουν, να απολέσουν το καλό τους προφίλ και σαν άσημοι να γίνουν τελικά σημαντικοί.

Οι περισσότεροι είμαστε χριστιανοί-θεατρίνοι, είμαστε «χριστιανοί των καλλιστείων».

Μας νοιάζει το προφίλ μας, η εικόνα μας, το κύρος μας, η άποψη της ομήγυρις και όχι η σχέση μας με τον Χριστό, η σχέση μας με τους άλλους.

Ο Χριστός κατάντησε παρείσακτος της ζωής μας, κατάντησε για άλλη μία φορά ο «βλάσφημος διδάσκαλος» που τόλμά να μιλά για κάτι πιο βαθύ από τα ατομικά μας «πνευματικά κατορθώματα». Μας μιλά για κοινωνία αγάπης, για συγχώρεση, για την απώλεια του «εγώ» μας.

Ο Χριστός μας προτρέπει να κάνουμε «τούμπα» την ζωή μας. Να φέρουμε τα πάνω κάτω σε σχέση με αυτά που ο εκκοσμικευμένος μας χριστιανισμός μας καλεί να ζήσουμε.

Κάποιοι ίσως είναι υποψιασμένοι ότι αυτό που ζούν μέσα στην Εκκλησία δεν είναι χριστιανικό, γιατί; Γιατί δεν έχουν χαρά, γιατί ενώ ζούνε μέσα στο Σώμα του Χριστού είναι σαν να ζούνε μέσα στο σώμα της μιζέριας, της σοβαροφάνειας, του καθωσπρεπισμού, της αλαζονείας, του εγωισμού.

Ο Θεός μετράει τον κόπο που κάνει ο καθένας μας.

 

«Ό,τι δημιούργησε ο Θεός, το έκανε για να ευχαριστήσει τον άνθρωπο. 

Όλα τα δημιουργήματα πάνω στη γη, 

τα έκανε ο Θεός, από αγάπη προς τον άνθρωπο. 

Ο Θεός δεν ζητάει πολλά πράγματα από τον άνθρωπο, για να τον σώσει. 

Θέλει μόνο να μετανοήσουμε και να Τον αγαπήσουμε... 

Άγιος Παΐσιος: «Να ευχαριστείτε την Παναγία μας, γιατί χάρη σ’ Αυτήν στέκεται ο κόσμος όλος ακόμη όρθιος!»

 

 

…Ο Άγιος Παΐσιος εἶχε ἰδιαίτερη εὐλάβεια καί ἀγάπη στήν Παναγία μας, τήν ὁποία τακτικά ἐπεκαλεῖτο καί τήν εἶχε δεῖ ὀφθαλμοφανῶς. Μᾶς βεβαίωνε ὅτι οἱ προσευχές καί οἱ ἀδιάλειπτες πρεσβεῖες Της στηρίζουν ὅλο τόν κόσμο. Τό παρακάτω περιστατικό βεβαιώνει τόν λόγο.

Ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 1983 ἦταν πολύ λυπημένος. Συνέστησε σέ κάποιον ἱερέα νά λειτουργήση μιά συγκεκριμένη ἡμέρα τοῦ καλοκαιριοῦ, διότι τά πράγματα, ὅπως προέβλεπε, ἦσαν πολύ ἐπικίνδυνα μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Κατόπιν ἐξαφανίστηκε γιά δύο μῆνες, καί οἱ προσκυνητές στό κελλί του στήν Παναγούδα ἐπέστρεφαν ἄπρακτοι. Φαίνεται κάπου προσευχόταν ἔγκλειστος νύχτα καί μέρα γιά τή σωτηρία τῆς πατρίδας μας. Πράγματι τότε τό τουρκικό πλοῖο “Σεισμίκ” γυρόφερνε στό Αἰγαῖο, καί ὁ ἑλληνικός στρατός μεταφέρθηκε στά σύνορα ἐν ὄψει ἑνός ἐπικειμένου πολέμου.

Μετά ἀπό δύο μῆνες ὁ Γέροντας βγῆκε ὁλόφωτος, ἀλλά σύννους καί πολύ σκεπτικός. Μᾶς πληροφόρησε μέ πολλή σοβαρότητα: «Νά εὐχαριστῆτε τήν Παναγία μας, γιατί χάρι σ’ Αὐτήν στέκεται ὁ κόσμος ὅλος ἀκόμη ὄρθιος!». Τί εἶδε καί τί ἄκουσε, δέν μάθαμε. Μποροῦμε ὅμως νά καταλάβουμε ποῦ βρισκόταν καί τί εἶδε ὅλους αὐτούς τούς δύο μῆνες.

Πολλές μαρτυρίες πιστῶν, ἐμφανίσεις, θαυματουργίες, μᾶς βεβαιώνουν ὅτι ἀκόμη καί τώρα, μετά τήν κοίμησί του, ὁ ἅγιος Παΐσιος ἔχει πολλή παρρησία πρός τόν Θεό, μᾶς βοηθεῖ καλύτερα καί ἀποτελεσματικώτερα ἀπό τόν οὐρανό. Ἔγινε ὁ ἴδιος μιά ἄσβεστη καιομένη λαμπάδα μπροστά στόν θρόνο τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Κυρίας Θεοτόκου, γιά νά πρεσβεύη γιά ὅλους μας, ἕως τή συντέλεια τῶν αἰώνων.

Το μήνυμα της ημέρας!

 


Περιμένοντας τις νιφάδες.

 

                                    

Μπορεί στην Αίγινα να μην χιόνισε.....ακόμα...   το κρύο όμως είναι βαρύ.
 
Ας  θυμηθούμε  κάτι  σχετικό από  τα πολύ παλιά  αναγνωστικά  του Δημοτικού.
 
Αφιερωμένο  στους μαθητές  και τις μαθήτριες που το μυαλό τους στροβιλίζεται από το ενδεχόμενο μιας  χιονόπτωσης που θα τους δώσει  την ευκαιρία να ανέβουν στο Όρος και να φτιάξουν χιονάνθρωπο  και  φυσικά να μην κάνουν  μάθημα.
 
 
 
  
"Όλα είναι χιονισμένα. 
Είναι σκεπασμένα με χιόνι.
Είναι λευκά, κατάλευκα.
Τα παιδιά χαίρονται.
Ετοιμάζονται να παίξουν.
Να παίξουν με  το χιόνι.
Ντύνονται ζεστά ρούχα
Κατεβαίνουν στην αυλή.

Τι κοινό έχει το χιόνι με την Αγάπη του Θεού;

 


 

"... Όπως το χιόνι πέφτει αθόρυβα τα σκεπάζει όλα τα παγώνει όλα.
Αλλά ομοφαίνει το τοπίο και το αλλάζει.
Έτσι και η Αγάπη και η Χάρη Του Θεού
έρχεται αθόρυβα τα σκεπάζει όλα.

Joseph ο Ορθόδοξος Ερημίτης – Ασκητής της Ολλανδίας

 


«Δίψασε για τον Χριστό για να σε μεθύσει με την αγάπη Του». (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)

Στο Neerijnen της Ολλανδίας ζει ο ερημίτης Ασκητής Ιωσήφ. 

 Ο Ιωσήφ ήταν ένας μεγάλος και σπουδαίος Ολλανδός ηθοποιός και σκηνοθέτης του Ολλανδικού θεάτρου. 

Ο Joseph Van den Berg έτσι ήταν το πραγματικό όνομα του, γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου το 1949 και δεν είχε καθόλου σχέση με τον Θεό, ήταν άθεος. 

Ήταν παντρεμένος και έχει 4 παιδιά. Όλα άλλαξαν μια μέρα, σε μια παράσταση που έπαιζε το ρόλο του άθεου και έλεγε:  

“Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός”. Ακούει τότε μια φωνή μέσα του να του λέει: 

“Υπάρχω, ψάξε να με βρεις!”. Από αυτή την στιγμή κάτι είχε αλλάξει μέσα του.

Είχε μια πολύ καλή φίλη και τον ενημέρωσε ότι γνώριζε τον Γέροντα Πορφύριο και ότι θα πήγαινε στην Ελλάδα και αν ήθελε να του έγραφε ένα γράμμα για να του το έδινε. Όταν η φίλη του έφτασε στην Ελλάδα και πήγε στον Γέροντα Πορφύριο και μόλις του μίλησε για τον Ιωσήφ, έλαμψε από την χαρά του και την είπε ότι πρέπει να τον δει.  

Το μηνυμα της ημέρας!

 

Η πίστη τα κάνει όλα κατορθωτά.

Για να μην κρυώνει η ψυχή...

 

Μην αφήνετε την ψυχή σας να κρυώνει...

Όταν το χιόνι δεν είναι καιρικό φαινόμενο, αλλά τοπίο και θερμοκρασία της καρδιάς

  

Όλοι στη πατρίδα μας, από το τέλος του προηγούμενου έτους, μέχρι και τα μέσα σχεδόν του πρώτου μήνα του νέου χρόνου, είδαμε το περισσότερο χιόνι των τελευταίων ετών. 

Ως σπάνιο φαινόμενο σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας, στην αρχή όλοι χαρήκαμε με την πρώτη χιονόπτωση, γρήγορα όμως οι συνέπειές της, μας προσγείωσαν απότομα. 

Στο πέρασμα του χιονιά είχαμε δυστυχώς ακόμη και νεκρούς! Πολλές περιοχές αποκλεισμένες για μέρες από το χιόνι, με πολικές θερμοκρασίες. Το δίκτυο της Δ.Ε.Η. κατέρρευσε σε αρκετές περιοχές, κάνοντας την δοκιμασία ακόμη πιο δύσκολη. Οδηγοί αποκλείστηκαν στους εθνικούς και επαρχιακούς οδούς της χώρας για πολλές ώρες ή και μέρες, σχολεία και μαγαζιά κλειστά ή να υπολειτουργούν. Τα αυτονόητα πραγματικά έγιναν ζητούμενα τόσο για τους ντόπιους άστεγους, όσο και για τους μετανάστες που περνάγανε δύσκολα ήδη πριν την έλευση του χιονιά, πόσο μάλλον μετά από την έλευσή του.

Πραγματικά η παραθαλάσσια και συνήθως ζεστή πατρίδα μας, δείχνει να είναι «έξω από τα νερά της» σε τέτοιες καταστάσεις, που για πολλές βόρειες περιοχές και χώρες του πλανήτη μας είναι ρουτίνα και καθημερινότητα. Το δε γνωστό τραγούδι του συγκροτήματος Locomondo «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα…κρύο δεν έκανε ποτέ», έμοιαζε τόσο αντιφατικό και παραπλανητικό αυτές τις ημέρες. Ακόμη και τα μικρά παιδιά που βρίσκουν ευκαιρία με κλειστά σχολεία να το ρίξουν στο χιονοπόλεμο, ευχήθηκαν να μη ξαναδούμε τέτοιες καταστάσεις ποτέ!

Τι γίνεται όμως όταν το χιόνι δεν έχει να κάνει με το εξωτερικό κλίμα του καιρού, αλλά αποτελεί κατάσταση της ανθρώπινης καρδιάς; Ως γνωστόν όταν έρθει ο βιολογικός θάνατος, μία από τις συνέπειές του είναι ο άνθρωπος να παγώνει. Όμως πολλές φορές μπορεί ο άνθρωπος βιολογικά να ζει κανονικά, πνευματικά όμως να είναι νεκρός και το κύριο χαρακτηριστικό του πνευματικά νεκρού ανθρώπου, είναι ψυχρότητα της καρδιάς, η παντελής έλλειψη της θέρμης που δίνει η αγάπη στην τριαδική της οντολογική της προοπτική, δηλαδή προς τον Θεό, τον συνάνθρωπο και την κτίση! Στην ουσία όταν στην καρδιά δεν κατοικεί ο Σωτήρας και αληθινός Θεός Χριστός!

Τότε είμαστε μεν άνθρωποι που στην ουσία έχουμε μεταλλαχθεί σε χιονάνθρωπους! Υπενθυμίζουμε ότι μπορεί ο χιονάνθρωπος να έχει μεν ωραία μεν εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά με υλικό σχεδόν αποκλειστικά από το χιόνι δεν μπορεί να ζεστάνει ούτε τον ευατό του, ούτε τους γύρω του και όταν έρθει η θέρμη, λιώνει σαν το κερί στο μανουάλι…!