Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Καλό μεσημέρι με την παρουσία του Θεού.


"ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· 
 

ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον."                                                                                                                                                                                 (Ιω.16,33)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου