Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

Πάσχα στα Καυσοκαλύβια.

pasxa kafsokalibia

 

Ὅπως σ᾿ ὅλο τό Ἅγιον Ὄρος, ἔτσι καί στήν ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων, μέ κατάνυξη ἑορτάστηκε ἡ κοσμοχαρμόσυνος ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ὁλονύχτιος ἀγρυπνία τῆς Ἑορτῆς, ὅπως ἄλλωστε καί ὅλες οἱ Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τελέστηκε στό περικαλλές Κυριακό τῆς Σκήτης, πού τιμᾶται στήν Ἁγία Τριάδα.

Μέ προεξάρχοντα τόν Δικαῖο τῆς Σκήτης, γέροντα Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη, ἡ Ἀδελφότητα τῆς Σκήτης μαζί μέ τούς προσκυνητές (λιγοστούς λόγω τῶν περιοριστικῶν μέτρων τῆς πανδημίας), ἑόρτασαν τό Πάσχα καθώς οἱ χαρμόσυνοι ἤχοι ἀπό τίς καμπάνες ἀντιλαλοῦσαν τό λαμπροφόρο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ἀπό τό Κυριακό στίς Καλύβες τῆς Σκήτης, στίς χαράδρες καί στήν περιβάλλουσα τή Σκήτη θάλασσα, κι ἀπό ἐκεῖ, σ᾿ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Μετά τήν ἀγρυπνία ἀκολούθησε πασχαλινή Τράπεζα, μέ πλούσιο γεῦμα πού προσέφερε ὁ Δικαῖος σέ ὅλους τούς συμμετέχοντες, πατέρες καί προσκυνητές.

Ὁ καθένας πού, ἔστω καί γιά μία μόνο φορά, ἔζησε αὐτή τή νύχτα «τή σωτήριο, τή φωταυγή καί λαμπροφόρο», καί πού γεύτηκε ἐκείνη τή μοναδική χαρά, γνωρίζει ὅτι τό Πάσχα εἶναι κάτι πολύ περισσότερο ἀπό μία ἑορτή· πολύ πέρα ἀπό μία ἐτήσια ἀνάμνηση ἑνός ἱεροῦ γεγονότος πού πέρασε.

Τό Πάσχα μᾶς εἰσάγει σ᾿ ἕναν ἄλλο αἰώνα, σέ μία νέα διάσταση πού προαναγγέλει τόν ἀναμενόμενο κόσμο· Βασιλεία πού εἶναι ἤδη παροῦσα, μυστικά καί ὀντολογικά ἀνάμεσά μας· «Ὦ Πάσχα τό μέγα καί ἱερώτατον, Χριστέ. Ὦ Σοφία καί Λόγε τοῦ Θεοῦ καί Δύναμις· δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον Σοῦ μετασχεῖν ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας Σου», ψάλλουμε στόν ἀναστάσιμο κανόνα.

 

Τό Πάσχα πανηγυρίζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ· «θανάτου τήν νέκρωση, Ἄδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν...», ὅπως ψάλλουμε στόν ἀναστάσιμο Ὄρθρο.

Καί αὐτή ἡ «ἄλλη βιοτή», ἡ νέα ζωή πού πρίν δύο χιλιάδες χρόνια «ἀνέτειλεν ἐκ τοῦ τάφου», προσφέρθηκε σ᾿ ὅλους μας. Μέ τό «θανάτῳ θάνατον πατήσας», ὁ Χριστός μᾶς ἔκανε μετόχους τῆς Ἀναστάσεώς.

Τό Πάσχα εἶναι ἡ θύρα, ἀνοιχτή κάθε χρόνο, πού ὁδηγεῖ στήν ὑπέρλαμπρη Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Εἶναι ἡ πρόγευση τῆς αἰώνιας καί ἀπερίγραπτης χαρᾶς καί εὐφροσύνης πού περιμένει ὅσους, ἀφοῦ συσταυρώθηκαν μέ τόν Χριστό, συναναστήθηκαν μαζί Του.

Χριστός Ἀνέστη!

Πηγή:  romfea.gr

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου