Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. Πατέρας, αδελφός, νυμφίος ....

 

Εγώ είμαι πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφή, εγώ ένδυμα, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιον, κάθε τι το οποίον θέλεις, εγώ• να μην έχεις ανάγκην από τίποτε. 

Εγώ και θα σε υπηρετήσω• διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος, και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός, και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ• αρκεί να διάκεισαι φιλικά προς εμέ. 

Εγώ έγινα πτωχός δια σε• έγινα και επαίτης δια σε• ανέβηκα επάνω εις τον Σταυρόν δια σε• ετάφην δια σε• εις τον ουρανόν άνω δια σε παρακαλώ τον Πατέρα• κάτω εις την γην εστάλην από τον Πατέρα ως μεσολαβητής δια σε. 

Όλα δι’ εμέ είσαι συ• και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματος. Τι περισσότερον θέλεις; Διατί αποστρέφεσαι αυτόν που σε αγαπά; 

Διατί κοπιάζεις δια τον κόσμο; Διατί αντλείς νερό με τρυπημένο πιθάρι; Διότι αυτό σημαίνει να καταπονήσαι εις την ζωήν αυτήν. Διατί λαναρίζεις την φωτιά; Διατί πυγμαχείς εις τον αέρα;

+Αγίου Χρυσοστόμου+

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου