Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης για την συγχώρεση.

 


Γέροντα, δέν μπορώ νά συγχωρήσω εύκολα τούς άλλους.

Εσύ δέν θέλεις νά σέ συγχωρή ο Χριστός;

Πώς δέν θέλω, Γέροντα;

Τότε, γιατί κι εσύ δέν συγχωρείς τούς άλλους; Αυτό πρόσεξέ το πολύ, γιατί στενοχωρεί τόν Χριστό. Είναι σάν νά σού χάρισε δέκα χιλιάδες τάλαντα κι εσύ νά μή θέλεις νά χαρίσης στόν άλλον εκατό δηνάρια. 

Νά λές μέ τόν λογισμό σου: «Πώς ο Χριστός πού είναι αναμάρτητος μέ ανέχεται συνέχεια, καί ανέχεται καί συγχωρεί δισεκατομμύρια ανθρώπους, κι εγώ δέν συγχωρώ μία αδελφή;».

Μία μέρα ήρθε στό Καλύβι ένα παιδί πού ήξερα ότι είχε παρεξηγηθεί μέ κάποιον καί, ενώ εκείνος τού ζητούσε νά τόν συγχωρέση, αυτός δέν τόν συγχωρούσε. Κάποια στιγμή μού λέει: «Κάνε προσευχή, Γέροντα, νά μέ συγχωρέση ο Θεός». «Θά κάνω προσευχή, τού λέω, νά μή σέ συγχωρέση ο Θεός». Αλλά εκείνο πάλι μού είπε: «Θέλω, Γέροντα, νά μέ συγχωρέση ο Θεός». «Άν δέν συγχωρέσης, ευλογημένε, εσύ τούς άλλους, τού είπα τότε, πώς θά σέ συγχωρέση εσένα ο Θεός;».

Η δικαιοσύνη τού Θεού είναι η αγάπη, η μακροθυμία δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αυτή τήν δικαιοσύνη τού Θεού πρέπει νά αποκτήσουμε. Μία νύχτα πήγε στό Κελλί τού Πάπα-Τύχωνα ένας κοσμικός νά τόν ληστέψη. Αφού βασάνισε αρκετά τόν Γέροντα -τού έσφιγγε τόν λαιμό μέ ένα σχοινί-, είδε ότι δέν έχει χρήματα καί ξεκίνησε νά φύγη. 

 

Τήν ώρα πού έφευγε, ο Πάπα- Τύχων τού είπε: «Θεός συγχωρέσοι, παιδί μου». Ο κακοποιός αυτός πήγε νά ληστέψη καί άλλον Γέροντα, αλλά εκεί τόν έπιασε η αστυνομία καί ομολόγησε μόνος του ότι είχε πάει καί στόν Πάπα-Τύχωνα. 

Ο αστυνόμος έστειλε χωροφύλακα νά πάρη τόν Πάπα-Τύχωνα γιά ανάκριση, αλλά ο Γέροντας δέν ήθελε νά πάη. «Εγώ παιδί μου, έλεγε, συγχώρεσα τόν κλέφτη μέ όλη τήν καρδιά μου». Ο χωροφύλακας όμως δέν έδινε καθόλου σημασία στά λόγια του. «Άντε, γρήγορα, Γέροντα, τού έλεγε! Εδώ δέν έχει «συγχώρησον» καί «ευλόγησον».

Τελικά, επειδή ο Γέροντας έκλαιγε σάν μωρό παιδί, τόν λυπήθηκε ο διοικητής καί τόν άφησε νά γυρίση στό Κελλί του. Όταν μετά θυμόταν ο Γέροντας αυτό τό περιστατικό, δέν μπορούσε νά τό συγχωρέση στό μυαλό του: «Πά-πά-πά, παιδί μου, έλεγε, αυτοί οι κοσμικοί άλλο τυπικό έχουν δέν έχουν τό «ευλόγησον» καί τό «Θεός συγχωρέσοι»!

Πηγή:  Βήμα Ορθοδοξίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου