Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Αυτή τον οδηγεί.

 

 

Ο άνθρωπος, όταν εμπειρικά κοινωνεί με την καθαρτική άκτιστη

 ενέργεια του Θεού, αισθάνεται την θεία Χάρη ως «πυρ καταναλίσκον». 

Αυτή τον οδηγεί στην απόκτηση του θείου ζήλου, ώστε να εργάζεται 

τις εντολές του Θεού, και συν τω χρόνω καθαρίζει την καρδία του από τα πάθη. 

 

Δηλαδή δεν προσπαθεί να συμμορφωθεί με μία εξωτερικά ηθική ζωή,

 αλλά αγωνίζεται με Χριστοκεντρικό τρόπο και σκέψη. 

Ο αγώνας αυτός για την κάθαρση της καρδίας έχει ως σκοπό την ένωση με τον Θεό.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου