Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Ἡ ἀοργησία εἶναι σπουδαία ἀρετή.

 


Καλλιεργεῖται μέ τήν παράδοσι τοῦ ἑαυτοῦ μας στό θεῖο θέλημα 

καί τήν συναίσθησι ὅτι ὁ Θεός ἐπιτρέπει τίς δοκιμασίες.

Ἔτσι συγκρατοῦμε τόν ἑαυτό μας, γαληνεύουμε, πιστεύοντας ὅτι ὁ Κύριος 

 μᾶς παρακολουθεῖ τήν δύσκολη ὥρα τοῦ πειρασμοῦ.

Ἡ σκέψις σας ὅτι ἐκεῖνος πού σᾶς βλάπτει καί σᾶς ἀδικεῖ, 

γίνεται ὄργανο τοῦ ἐχθροῦ, εἶναι πολύ σωστή.

Γι’ αὐτό πίσω ἀπό κάθε ἐνόχλησι καί δυσάρεστη κατάστασι νά διακρίνετε

τόν πραγματικό ἔνοχο καί νά μήν ἐξάπτεσθε ἐναντίον τοῦ θύματός του.

Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου