Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024

Το μηνυμα της ημέρας.

 

Δέν εἶσαι γονιός μόνο ὅταν γεννᾶς, ἀλλά γίνεσαι πραγματικός 

πατέρας καί μητέρα, ὅταν ἀναγεννᾶς πνευματικά τό παιδί σου. 

Τότε «ἀποκαθιστᾶς» πραγματικά τό παιδί σου, ὄχι ὅταν τό ὁδηγήσεις 

στό γάμο ἁπλῶς, ἀλλά ὅταν τό βάλεις στόν δρόμο γιά τόν Παράδεισο: 

Τό μάθεις νά ἐξομολογεῖται τάκτικά, νά ἐκκλησιάζεται, νά κοινωνεῖ,

 νά ἀσκεῖται πνευματικά, να ἐγκρατεύεται, νά προσεύχεται, 

νά μελετᾶ τίς Ἅγιες Γραφές κ.λ.π. 

Ἄν δέν καταφέρεις νά τό σώσεις, κινδυνεύεις καί σύ νά μήν σωθεῖς.
 

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου