Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: Η πραότητα έχει ανυπέρβλητη αξία.

 


Πραότης σημαίνει, το να προσεύχεσαι ειλικρινώς για τον πλησίον σου, χωρίς να ενοχλείσαι καθόλου από τις ταραχές που σου προξενεί.

Η πραότης είναι βράχος επάνω από την αφρισμένη θάλασσα, πού εντελώς ακλόνητος διαλύει όλα τα κύματα, τα οποία τον κτυπούν.

Η πραότης είναι το στήριγμα της υπομονής, η θύρα, ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης, η προϋπόθεση της διακρίσεως, διότι όπως λέγει η Γραφή “διδάξει Κύριος πραείς οδούς αυτού” (Ψαλμ.κδ’. 9), η πρόξενος της αφέσεως των αμαρτιών, το θάρρος της προσευχής, η περιοχή του Αγίου Πνεύματος, διότι ο Κύριος λέγει: “Επί τίνα επιβλέψω, άλλ’ ή επί τον πράον και ησύχιον”; (πρβλ.Ησ ξστ’ 2).

Η πραότης είναι συνεργός στην υπακοή, οδηγός στην αδελφοσύνη, χαλινάρι της μανίας, κόψιμο του θυμού, μίμηση του Χριστού, ιδιότητα των Αγγέλων, δεσμός των δαιμόνων, ασπίδα κατά της πικράς οργής.


Η πραεία ψυχή είναι θρόνος της απλότητος, ενώ ο νους του αργίλου δημιουργός της πονηρίας. Η ήπια ψυχή θα δεχθεί μέσα της τους λόγους της σοφίας εφόσον “οδηγήσει Κύριος πραείς εν κρίσει” (Ψαλμ.κδ’. 9) ή μάλλον στην διάκριση.

Η ευθεία ψυχή συζεί με την ταπείνωση, ενώ η πονηρία είναι υπηρέτρια της υπερηφάνειας. Οι ψυχές των πράων θα γεμίσουν από γνώση και σύνεση, ενώ ο νους του θυμώδους συγκατοικεί με το σκοτάδι και την άγνοια.

Πηγή:  Βήμα Ορθοδοξίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου