Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Το μηνυμα της ημέρας!


Τι πρᾶγμα εἶναι ἡ φιλαργυρία ἠρώτησαν κάποτε ἕνα Γέροντα Ἀσκητήν. 

Ἐκεῖνος τότε ἓδωσε τὴν ἑξῆς ἅπάντησιν;- Φιλαργυρία εἶναι τὸ νὰ μὴ ἔχῃς ἑμπιστοσύνην εἷς τὸν Θεόν, 

ὅτι φροντίζει διὰ σέ· τὸ νὰ μὴ ἑλπίζῃς πλέον εἰς τὰς ὑποσχέσεις

 τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ νὰ ἀγαπᾷς τὰς ἡδονάς..

Εὐεργετινός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου