Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Τί σημαίνει το σημείο του Τιμίου Σταυρού;

 


 <<Ακούσατε, Χριστιανοί μου, πώς πρέπει να γίνεται ο Σταυρός και τί σημαίνει:

 Μας λέγει το Άγιον Ευαγγέλιον πως η Αγία Τριάς, ο Θεός, δοξάζεται εις τον Ουρανόν, από τους Αγγέλους!

Εσύ όμως τί πρέπει να κάμης;

Σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα με το δεξιόν το χέρι σου και, μην ημπορώντας να ανεβής εις τον Ουρανόν να προσκυνήσης, βάνεις το χέρι σου εις το κεφάλι σου, διότι το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει τον Ουρανόν, και λέγεις με το στόμα:

«Καθώς εσείς οι Άγγελοι δοξάζετε την Αγίαν Τριάδα εις τον Ουρανόν, έτσι και εγώ, ως δούλος ανάξιος, δοξάζω και προσκυνώ την Αγίαν Τριάδα!»!

Και καθώς αυτά τα δάκτυλα είναι τρία (είναι ξεχωριστά αλλά είναι και μαζί), έτσι είναι και η Αγία Τριάς, ο Θεός, τρία Πρόσωπα και ένας μόνος Θεός! Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάνεις εις την κοιλίαν σου και λέγεις:

«Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κύριέ μου, ότι κατεδέχθης και εσαρκώθης εις την κοιλίαν της Θεοτόκου, διά τας αμαρτίας μας!»!

Το βάζεις πάλιν εις τον δεξιόν σου ώμον και λέγεις:

«Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσης και να με βάλης εις τα δεξιά με τους δικαίους!»!

Βάνοντάς το πάλι εις τον αριστερόν ώμον, λέγεις:

«Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, μη με βάλης εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς!»!

Έπειτα, κύπτοντας κάτω εις την γην, λέγεις:

«Σε δοξάζω, Θεέ μου, Σέ προσκυνώ και Σέ λατρεύω ότι, καθώς εβάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ και εγώ!»!

Και όταν σηκώνεσαι ορθός, φανερώνεις την Ανάστασιν, και λέγεις:

«Σέ δοξάζω, Κύριέ μου, Σέ προσκυνώ και Σέ λατρεύω, διότι αναστήθηκες από τους νεκρούς, διά να μας χαρίσης την Ζωήν την Αιώνιον!»!!

Αυτό σημαίνει ο Πανάγιος Σταυρός!>>!! 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου