Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Μονάχα στούς ταπεινούς ἐμφανίζεται ὁ Κύριος.

 

 

«Μονάχα στούς ταπεινούς ἐμφανίζεται ὁ Κύριος. Ἡ ταπείνωση εἶναι φῶς μέσα στό ὁποῖο μποροῦμε νά δοῦμε τό φῶς τοῦ Θεοῦ. ''Ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς''.
Ὁ Κύριος μέ δίδαξε νά κρατῶ τό νού μου στόν Ἅδη καί νά μήν ἀπελπίζομαι. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ταπεινώνεται ἡ ψυχή μου. 

Ὅλοι θά βρίσκονται μέσα στήν ἀγάπη καί ἀπό τήν κατά Χριστόν ταπείνωση ὅλοι θά χαίρονται νά βλέπουν τοῦς ἄλλους ἀνώτερούς τους. Ὤ, προσευχηθεῖτε γιά μένα ὅλοι οἱ Ἅγιοι γιά νά μάθει ἡ ψυχή μου τήν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ.

Πού εἶσαι Κύριέ μου; Ἐκρύφθηκες ἀπό τήν ψυχή μου καί Σέ ζητῶ μέ δάκρυα.
Κύριε, δώσε μου τήν δύναμη νά ταπεινωθῶ μπροστά στό μεγαλεῖο Σου. Κύριε, σε Σένα πρέπει δόξα στούς οὐρανούς καί στή γῆ. Δώσε καί σέ μένα, τό μικρό πλάσμα Σου, τό ταπεινό Σου πνεύμα»

Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου